top of page

Mesafeli Satış Sözleşmesi

SÖZLEŞME NO:  TARİH:

MADDE 1 - KONU:

İşbu sözleşmenin konusunu, ALICI'nın SATICI'ya ait laguncicek.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda sipariş vermek suretiyle yapmış olduğu aşağıda nitelikleri ve satış bedeli belirtilen ürün alımına ve teslimiyle ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleri teşkil etmektedir.

MADDE 2 - SATICI BİLGİLERİ:

Ünvanı: LAGÜN ÇİÇEK
Adresi: KANUNİ CAD. AKPINAR MAH. NO:38/A SANCAKTEPE/İSTANBUL
Telefon: 0543 390 40 21 
Faks:
E-mail: destek@laguncicek.com

MADDE 3 - ALICI BİLGİLERİ:

Adı/Soyadı/Ünvanı:     
Adresi:     
Telefon:     
Faks:    ......................
E-mail/Kullanıcı Adı:     

MADDE4 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ:

Mal/Ürün veya Hizmetin; Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme Sekli, aşağıda belirtildiği gibi olup, bu vaatler ürün teslimine kadar geçerlidir.
Ürün Adı    Adet    Satış Bedeli (KDV Dahil)    Temin Süresi
               3-5  İş Günü

Teslimat Adresi:     
Teslim Edilecek Kişi:     
Fatura Adresi:     
Kargo Ücreti:     
Sipariş Tutarı ve Ödeme:     

MADDE 5 - GENEL HÜKÜMLER:

5.1 - ALICI, Madde 4'te belirtilen sözleşme konusu ürünün/ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.
5.2 - Sözleşme konusu ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan sure içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
5.3 - Sözleşme konusu ürün, ALICI' dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
5.4 - SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz teslim edilmesinden sorumludur.
5.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin elektronik imzalı veya alıcı tarafından elektronik ortamda kabul edilmiş nüshasının SATICI' ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya eksik ödenir veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
5.6 - İnternet üzerinden gerçekleşen siparişlerde ALICI kendisine teslim edilen ürünleri kontrol ederek teslim almak ve teslimat eksiksiz gerçekleştirildi ise ürünlerin eksiksiz teslim alındığına dair sipariş faturasını imzalamak ile yükümlüdür. ALICI tarafından siparişe ilişkin faturanın imzalanması, SATICI´nın siparişleri eksiksiz olarak teslim ettiği anlamında ve hükmündedir.
5.7 - Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün ( üç ) içinde SATICI'ya aynen geri gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.
5.8 - SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 ( on ) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.
5.9 - İşbu sözleşme, ALICI tarafından elektronik imzalı veya alıcı tarafından elektronik ortamda kabul edilmiş SATICI'ya ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.
5.10 - Bu sözleşmenin 6.maddesinde belirtilen Cayma Hakkının keyfi nedenlerden ötürü kullanılması halinde ALICI ilgili ürünü SATICI'ya eksiksiz olarak ulaştırmak ve buna ait tüm masrafları karşılamak zorundadır.
5.11 -SATICI teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme ve ürün özellikleri hatalarından sorumlu değildir.

MADDE 6 - CAYMA HAKKI:

6.1 - ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya faks, e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün aşağıdaki 6.2 madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Cayma hakkın kullanılması halinde ALICI´ya veya 3. kişiye teslim edilen ürünün SATICI' ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 (yedi) gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.
6.2- Tüketici , sipariş ettiği ürünün ücretini ve her türlü masraflarını 7 ( yedi ) gün içinde ……….banka hesabına yatırmadığı veya kredi kartıyla ödeme yapmadığı taktirde, …….. Şti.'nin sözleşmeden dönme hakkı ve siparişi iptal etmek hakkı bulunmaktadır.

MADDE 7 - MÜCBİR HALLER

Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve ön görülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep (Tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza...) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep hali 10 (on) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğacaktır.

MADDE 8 - YETKİLİ MAHKEME:

İş bu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda her yıl Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Aralık ayı içerisinde ilan edilen değere kadar alıcı veya satıcının yerleşim yerindeki Kaymakamlık bünyesinde bulunan Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

İşbu sözleşme 2 (iki) sayfadan ibaret olup, tarihinde düzenlenmiştir.

Satıcı:    Tüketici:
Ad/Soyad LAGÜN ÇİÇEK    Ad/Soyad
Mimar Sinan Unlu Mamulleri Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti.
    
İmza:    İmza:

bottom of page